menu

DĄBROWA GÓRNICZA montaż zasypnika dla SAINT GOBAIN

Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Termin realizacji: 31.07.2018r.

Zakres prac: montaż zasypnika

Realizacja dla firmy: Saint Gobain

 

Etap pierwszy prac polegał na przygotowaniu pełnej dokumentacji IBWR oraz zaprojektowania liftingu planów do przeprowadzenia projektu dla relokacji. Pierwotna koncepcja zakładała, przede wszystkim wykorzystanie tylko i wyłącznie żurawia hydraulicznego o klasie 200 ton. Dokumentacja techniczna uwzględniała parametry pracy żurawia, jak i dobór odpowiednich zawiesi. Mając na celu, jak najbezpieczniej podniesienie pozostałych elementów zasypnika. W celu optymalizacji pracy samego żurawia, przebudowany został nasyp dla podpór dźwigu. Dzięki temu zasypnik został wprowadzony na pierwsze piętro budynku. W związku z powyższym strop budynku musiał zostać należycie zabezpieczony. Całość powierzchni danej kondygnacji pokryta została płytami stalowymi.

Kolejnym etapem prac były - prace wysokościowe. Przeprowadzone zostały za pomocą podnośnika koszowo- nożycowego.  Potrzeba ich wynikała z faktu, iż zasypnik dostarczony został do kraju w dwóch oddzielnych modułach. Przypłynął w ten sposób w kontenerze bezpośrednio od producenta z Chin. Części modułu to górna i dolna - operacja miała na celu spasować obie jednocześnie. Ważnym momentem było podniesienie góry zasypnika. Moduł został uniesiony, tak aby szybko i sprawnie podsunąć pod niego, za pomocą systemów hydraulicznych- dolną część. Finalnie połączony zasypnik został wyposażony w osprzęt dodatkowy, pozwalający na przewidziane przez producenta korzystanie z niego.

Do samego manewru zespolenia wykorzysta zostały dwa żurawie hydraulicznego o klasie udźwigu 40 ton i 55 ton -pracujące w parze. Finalnie całość konstrukcji została precyzyjnie scalona przez zespół HVLFT

Od początku podjęcia zlecenia, mimo czasochłonnej i wymagającej pracy zespół HVLFT - miał gwarancję przeprowadzenia relokacji w bezpieczny sposób.

 

Podsumowanie prac montażowych.

 

Przy zleceniu wykorzystano:

  • żuraw hydrauliczny o klasie 200 ton,
  • wózki widłowe o klasie: 5 ton i 7 ton,
  • ładowarkę teleskopowo- obrotową,
  • podnośnik koszykowo- nożycowy,
  • 2 żurawie hydrauliczne o klasie udźwigu: 40 ton i 55 ton,
  • systemy hydrauliczne.
wstecz