menu

NOWY DWÓR GDAŃSKI >> Wprowadzenie i montaż centrum obróbkowego

Lokalizacja: Nowy Dwór Gdański

Termin realizacji: Czerwiec 2019

Zakres prac: rozładunek oraz wprowadzenie maszyny Vision Wide

Pod koniec czerwca zespołowi HVLFT powierzone zostało wprowadzenie 46 tonowego centrum obróbkowego do zakładu w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Maszyna założonej w 1999 roku Tajwańskiej firmy Vision Wide (model NF- 4226). Jest to wysoko wydajne urządzenie frezarskie spełniające różnorodne funkcje w zakresie cięcia blach, cięcia kątowego, cięcia 3D i precyzyjnego wykańczania konturów, a także wykonujące automatyczną obróbkę 5-powierzchniową za pomocą specjalnie zaprojektowanych akcesoriów.

Zadanie było niezwykle skomplikowane ze względu na gabaryty maszyny, infrastrukturę hali produkcyjnej oraz ograniczoną przestrzeń wokół. Opracowana została dokumentacja techniczna uwzględniająca dobór odpowiedniego sprzętu do panujących warunków oraz parametry pracy dźwigów.

Elementy maszyny zostały przetransportowane do zakładu czterema kontenerami. Łoże (stół) maszyny dostarczone zostało kontenerem 40-stopowym flatrack. Z kolei belka górna dostarczona została w kontenerze open top. Pozostałe elementy przyjechały w dwóch kontenerach 40-stopowych. Palety, na których w kontenerach osadzone były elementy maszyny przekraczały 4 metry długości a ich masa wynosiła nawet ponad 8 ton. Rozładunek kontenerów z elementami maszyny możliwy był przy wykorzystaniu wózka widłowego o udźwigu 9 ton.

Pierwotny plan zakładał wprowadzenie łoża maszyny na naczepie, jednak jak się okazało długi skład, którym transportowana została maszyna nie był w stanie wjechać przez wąską bramę do wnętrza hali ze względu na mocno ograniczone możliwości manewru wokół zakładu. Inżynierzy Heavy Lift natychmiast zaktualizowali więc plan realizacji.

Pierwszym zadaniem zespołu był demontaż skrzyni, w której na kontenerze flatrack znajdowało się dwudziestotonowe łoże. Następnie palety z elementami maszyny zostały wyładowane z kontenerów. Za pomocą żurawia hydraulicznego o klasie udźwigu 50 ton łoże frezarskie zostało podniesione z naczepy i osadzone na rolkach specjalistycznych, na których wprowadzone zostało do hali produkcyjnej. Po wprowadzeniu maszyny dźwig hydrauliczny ustawiony został we wnętrzu hali w celu ulokowania urządzenia w odpowiednim miejscu. Po osadzeniu urządzenia w miejscu docelowym zespół przystąpił do łączenia kolumn oraz belki górnej z łożem. Było to najtrudniejsze wyzwanie podczas tego zlecenia. Umieszczenie belki na filarach wiązało się z użyciem dwóch dźwigów o klasie 45 i 30 ton pracujących w parze. Zadanie wymagało pełnej synchronizacji pracy żurawi we wnętrzu hali a więc również niezwykłej precyzji przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Istotnym ograniczeniem była tutaj wysokość hali. Podczas podnoszenia elementów użyte zostały pasy, w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu maszyny. Cały proces przebiegł sprawnie i bez komplikacji.

Kontenery zostały ulokowane dźwigami z powrotem na naczepach.

Podsumowanie prac:

Przy zleceniu wykorzystano:

  • 3 żurawie hydrauliczne o klasach udźwigu 30, 45 oraz 50 ton,
  • Wózek widłowy 9-tonowy,
  • Rolki specjalistyczne.
wstecz