menu

POLKOWICE usługa dźwigowa dla PEBEKA S.A. KGHM

Lokalizacja: Polkowice

Termin realizacji: 31.01.2018

Zakres prac: usługa dźwigowa dla załadunku i rozładunku wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 45T o wadze 60 ton

Realizacja dla firmy: PEBEKA S.A. KGHM

 

Wciągarka bębnowa wolnobieżna typu WBW 45T przeznaczona jest do prowadzenia robót szybowych, jak i prac poza szybem. Z czego przy robotach szybowych wciągarka może służyć do przemieszczania: pomostów wiszących, ram napinających, stalowego szalunku ślizgowego, a także urządzeń podczas prowadzenia prac związanych z budową i rekonstrukcją szybów, jak i prowadzenia wszelkiego rodzaju robót montażowych, pomocniczych itp. Przy pracach poza szybem może służyć do przesuwania i podnoszenia elementów oraz technologicznie do nawijania i odwijania liny.

 

Wciągarka bębnowa wolnobieżna WBW 45T została tak zaprojektowana, aby umożliwić:

- nawijanie (odwijanie) na bęben jednej liny o średnicy maksymalnej do 65 mm,

- wystąpienie siły do 450 kN, w linie nabiegającej bezpośrednio na płaszcz bębna (w pierwszej warstwie nawojowej),

- dla liny 60 mm, obciążenia bębna wciągarki momentem do 392 kNm (iloczyn wartości promienia nawojowego liny na bębnie i wartości siły statycznej w linie),

- nawijanie oraz odwijanie liny na bęben wciągarki przy zachowaniu kąta nabiegu liny w płaszczyźnie pionowej w granicach od + 70º do – 10º (przy nawijaniu nasiębiernym) oraz od +10º do -4º (przy nawijaniu podsiębiernym),

- prędkość ruchu liny nawijanej lub odwijanej z bębna nawojowego wciągarki przy wykonywaniu robót szybowych do 0,25 m/s,

- prędkość przemieszczania liny nawijanej lub odwijanej z bębna nawojowego wciągarki przy wykonywaniu robót poza szybem przy nieobciążonym końcu liny do 0,6 m/s,

- przy wykonywaniu robót szybowych, nawijanie liny do maksymalnej średnicy nawojowej D1 = 2615 mm, co dla liny o średnicy nominalnej 60 mm daje pojemność bębna około 1500 m, w zależności od rzeczywistej średnicy liny.

Układ sterowania wciągarki bębnowej wolnobieżnej WBW 45T umożliwia sterowanie z płynną regulacją prędkości ciągnienia w zakresie -100% – 0 – +100%.

Sterowanie wciągarki może być: lokalne, z pulpitu, zabudowanego bezpośrednio w rejonie napędu wciągarki lub zdalne z dowolnego miejsca wyznaczonego przez użytkownika.

Układ sterowania wciągarki przystosowany jest do sterowania zdalnego w trybie sterowania indywidualnego (pojedynczej wciągarki) lub zespołowego- centralnego (zespołu do 4 wciągarek), przy wykorzystaniu zdalnego urządzenia sterującego wciągarek bębnowych wolnobieżnych — ZUSWBW.

Budowa stanowi zwartą konstrukcję, której elementy części mechanicznej oraz pulpit sterowania lokalnego zabudowane są na sztywnej ramie. Pozostałe elementy wyposażenia zabudowane są w dedykowanym kontenerze lub innym przystosowanym pomieszczeniu.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zlecenia:

  • Załadunek Magazyn centralny PEBEKA S.A. w Polkowicach przy ulicy Adama Mickiewicza 3
  • Przestawienie żurawia - odbalastowanie i balastowanie żurawia na miejsce rozładunku szybu L-VI w Rynarcicach.
  • Bezpieczny rozładunek wciągarki wg wytycznych PEBEKA S.A.

 

wstecz