menu

WAŁBRZYCH Transport podnośnika dla TOYOTA

W połowie marca wykonywaliśmy zadanie polegające na przeniesieniu podnośnika dwu-kolumnowego samochodowego Hofmann GDE 2500 wewnątrz zakładu Toyoty wraz procedurą odbioru doraźnego eksploatacyjnego UDT po zmianie lokalizacji.

Zakład Toyoty mieści się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park w Wałbrzychu. Głównym zadaniem fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu jest produkcja manualnych i półautomatycznych skrzyń biegów oraz silników benzynowych do modeli Toyoty montowanych w zakładach koncernu w Europie, a także w Afryce.

Przeniesienie podnośnika, zarejestrowanego w Urzędzie Dozoru Technicznego w Wałbrzychu wymagało zachowania odpowiedniej procedury związanej ze zmianą lokalizacji. Samo przeniesienie urządzenia odbyło się sprawnie i zgodnie wytycznymi BHP zakładu Toyoty. Dochodziło wykonanie schematu elektrycznego i przeprowadzanie pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji i skuteczności przeciwporażeniowej, sporządzonych przez uprawnionego elektryka. Został również przeprowadzony odbiór części budowlanej przez kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia budowlane. W trakcie czynności odbiorczych wykonywanych przez inspektora UDT brał udział nasz konserwator Dźwigników. Podnośnik samochodowy Hofmann był sprawdzany przy 120 % obciążania nominalnego, a także przeszedł weryfikacje diagnostyczną wszystkich elementów. Badania przebiegły pomyślnie.

Dzięki odpowiedniej współpracy z działem technicznym Toyoty udało się przeprowadzić całą operację przenosin podnośnika wraz procedurą UDT w ciągu 2 dni roboczych. Zgłoszenie do UDT zostało zarejestrowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie wymagania związane z procedurą odbiorową UDT zostały przeprowadzone skutecznie. W tej małej relokacji urządzenia brała udział kadra naszych pracowników-specjalistów w kilku dziedzinach: monterzy, uprawniony elektryk E+D, kierownik budowy z aktualnymi uprawnieniami oraz konserwator UTB – dźwigniki. Prace były wykonywane przy użyciu atestowanych sprzętów - zgodnie z założonym terminem i ku zadowoleniu naszego klienta – Toyoty. Teraz Toyota może używać podnośnik zgodnie z przeznaczeniem, posiadając aktualne badania UDT uprawniające do prawidłowego użytkowania.

Sprawdź naszą ofertę relokacji maszyn.

wstecz